Powiat Węgorzewski od dzisiaj posiada swój herb i flagę !

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Węgorzewskiego

Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości, że  Powiat Węgorzewski posiada swój herb i flagę.

Proces ustanawiania herbu i flagi z Komisją Heraldyczną trwał od stycznia  do  sierpnia 2018 roku.

Rada Powiatu w Węgorzewie podejmowała dwukrotnie uchwały o przyjęciu herbu  ( wprowadzane poprawki zasugerowane przez Komisję Heraldyczną). W końcu po otrzymaniu ostatecznej decyzji Komisji Heraldycznej, funkcjonującej przy MSWiA, Rada Powiatu w Węgorzewie,  Uchwałą Nr LI/231/2018 , dnia 04 października 2018r ustanowiła herb i flagę Powiatu Węgorzewskiego ( opisy w załącznikach).

Konkurs  na opracowanie projektu graficznego herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego  ogłoszony został  w  lipcu 2018 roku   ( Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Węgorzewskiego z dnia 20 lipca 2017 r.). W ramach konkursu złożono 8 ofert , z których Komisja konkursowa , w niżej wymienionym składzie :

1)      Anna Faj – nauczyciel - historyk  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących

              w Węgorzewie,

2)      Dorota Nowosad – plastyk, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Węgorzewie,

3)      Krystyna  Jarosz -  historyk i kustosz w Muzeum  Kultury Ludowej w Węgorzewie,

4)      Ryszard  Karuzo -   regionalista, geograf, przewodnik,

5)      Sławomir Dobrowolski -  nauczyciel - historyk w Gimnazjum w Węgorzewie,

6)      Bogdan Rabij  - nauczyciel - historyk w Szkole Podstawowej w Sobiechach,

7)      Marek Zawadka – radny, Przewodniczący Komisji Doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu    Węgorzewskiego,

8)      Krzysztof  Kołaszewski – radny, członek  Komisji Doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu    Węgorzewskiego,

9)      Adam Maciej Florkiewicz - radny, członek  Komisji Doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu    Węgorzewskiego.   

 

 wybrała ofertę pana  Łukasza Aleksandrowicza z Płocka.  

Przed Radą Powiatu w Węgorzewie , obecnie już w nowym składzie pod przewodnictwem pani Haliny Ireny Faj,  zostaje zatwierdzenie zasad używania herbu i flagi do celów reklamowych.

 

Opublikowano: 29 listopada 2018 15:06

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zal_nr_1_uchwala_li2312018_herb.pdf [658.32 KB]

zal_nr_2_do_uchwaly_li2312018_flaga.pdf [696.85 KB]

zal_nr_3_do_uchwalu_li2312018.pdf [2.25 MB]

Wyświetleń: 676

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl