Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy na II Sesję Rady Powiatu w Węgorzewie, która odbędzie się  20 grudnia 2018 r. (czwartek),  o godz. 1500 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie ( I piętro), ul. 3 Maja 17B w Węgorzewie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z I sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
  1. Przewodniczącego Rady Powiatu.
  2. Komisji stałych Rady Powiatu.
  3. Zarządu Powiatu
  4. Zapytania radnych do przekazanych informacji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
 7. Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyboru członków Komisji Rewizyjnej (projekt nr 1).
  2. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (projekt nr 2).
  3. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (projekt nr 3).
  4. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt nr 4).
  5. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt nr 5).
  6. wyznaczenia delegata na Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich. (projekt nr 6).
  7. wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Węgorzewie na członka Rady Społecznej przy Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. (projekt nr 7).
  8. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (projekt nr 8).
  9. wskazania przedstawicieli do powiatowo – gminnego zespołu do spraw opiniowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Węgorzewo. (projekt nr 9).
  10. ustalenia wynagrodzenia Starosty Węgorzewskiego (projekt nr 10).
  11. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok (projekt nr 11).
  12. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018-2026 (projekt nr 12).
  13. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. (projekt nr 13).
  14. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026. (projekt nr 14).
  15. budżetu powiatu węgorzewskiego na 2019 rok. (projekt nr 15).
 10. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

Porządek obrad sesji i komisji jest dostępny na stronie BIP w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej.

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/181/Porzadek_obrad_najblizszej_sesji_Rady_Powiatu_i_Komisji_stalych/

 

 

Opublikowano: 13 grudnia 2018 15:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 374

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl