Usłyszymy syreny alarmowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starosta Węgorzewski informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku w godz. 800-1000 w 11 mpa zostanie przeprowadzony  trening POPL połączony  z treningiem z zakresu ochrony przed skażeniami. W czasie treningu zostaną włączone syreny alarmowych na terenie jednostki  w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 rok, poz. 96 ). W ramach treningu emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu;

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu;

 

Prosimy potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmowanie  z tego tytułu żadnych działań.

 

Opublikowano: 19 grudnia 2018 10:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 152

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl