Zgłaszamy kandydatów o przyznanie odznaki honorowej " Za Zasługi dla Turystyki" !

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że Departament Turystyki i Sportu rozpoczyna nabór wniosków kandydatów (osoby fizyczne i prawne), którym Minister Sportu i Turystyki przyznaje odznakę honorową  „ Za Zasługi dla Turystyki” . Odznake te nadaje sie osobom szczególnie zasłużonym w tym obszarze,  które też przyczyniły się do rozwoju polskiej turystyki i wzmocnienia współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Wnioski o nadanie odznaki ( tylko raz można ją otrzymać)  przygotowuje Starosta i składa w Departamencie Turystyki i Sportu w Olsztynie , w terminie do 28 lutego 2019 r.

 Z uwagi na powyższe prosimy o zgłaszanie kandydatów z powiatu węgorzewskiego, którzy zasługują na to aby otrzymać prestiżową odznakę z rąk Ministra Sportu i Turystyki.Do wniosku należy załączyć również uzasadnienie.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Barbara Dawcewicz- Pełnomocnik Starosty ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu, tel. 663745828, 87 427 660 , e-mail: promocja@powiatwegorzewski.pl

 

Wzory wniosków załączone są do niniejszej informacji, również do poprania ze strony internetowej http://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/progrmy-i-projekty/dla-zaslugi-dla-turystyki .

 

Opublikowano: 30 stycznia 2019 10:06

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_26_sierpnia_2002_r__w_sprawie_ustanowienia_odznaki_honorowej_za_zaslugi_dla_turystyki.pdf [160.6 KB]

wniosek_wzor_osoba_fizyczna7c28.doc [27 KB]

wniosek_wzor_osoba_prawna7c28.doc [55 KB]

Wyświetleń: 261

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl