Zarząd Powiatu w Węgorzewie ogłasza Konkurs ofert 2019 !

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na posiedzeniu Zarządu, 5 lutego br. podjęto uchwałę Nr 5/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2019.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert. Nabór ofert trwa do 27 lutego br. do godz. 15:00.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu wraz z obowiązującym formularzem oferty, sprawozdaniem i umową  oraz innymi załacznikami dołączona jest do niniejszej informacji.

Opublikowano: 05 lutego 2019 15:32

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

uchwala_zp_nr_52019_ogloszenie.pdf [3.07 MB]

wzor_oferty_na_realizaje_zadania_publicznego.docx [72.4 KB]

wzor_sprawozdania_z_realizacji_zadania_publicznego.docx [53.83 KB]

wzor_umowy1.doc [165.5 KB]

informacje_dotyczace_sposobu_wypelniania_oferty_1.doc [62 KB]

karta_oceny_formalnej_2019.docx [17.98 KB]

karta_oceny_merytorycznej_2019.docx [17.57 KB]

Wyświetleń: 277

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl