Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia  6 lutego 2019 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze  w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.      Wręczenie nominacji do składu KB – Eugeniusz Pieczul, Zenon Jan Pomian, Anna Maria Markowska.

2.     Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

       Węgorzewskim w 2018  r.

3.     Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

       obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

4.     Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2019  roku”.

5.     Powołanie Komisji do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

        bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2019-2022”. 


W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

-  Marzenna Supranowicz - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

- Eugeniusz Pieczul – Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;

- Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Mariusz Fatyga – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

 

AD.1.

Pani Starosta wręczyła nominacje delegowanym przez Radę Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa radnym : Eugeniuszowi Pieczul , Janowi Zenonowi Pomianowi oraz Pani Annie Marii Markowskiej delegowanej do Komisji Bezpieczeństwa przez Wójta Gminy Pozezdrze.  


AD.2.

 Komisja przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa   i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2018  r. 

AD.3.

W kolejnym punkcie posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa zostali zapoznani ze sposobem realizacji  w 2018 roku  „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2015-2018”.  Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.


AD.4.

 W toku realizacji tego punktu posiedzenia Komisja zapoznała się „Planem posiedzeń KB w 2019  roku” i jednogłośnie podjęła decyzje o przyjęciu do realizacji wyżej wymienionego planu.

AD.5.

Realizują ostatni punkt posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa powołali zespół do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2019-2022”.  W skład zespołu weszli:


 • Krzysztof Laskowski – przewodniczący zespołu;
 • podkomisarz Adrian Gajda – przedstawiciel KP Policji;
 • kpt. Wojciech Żebrowski – przedstawiciel KP PSP;
 • Mirosław Staszewski – przedstawiciel  Urzędu Miejskiego;
 •  Jan Kondrat – przedstawiciel UG Budry;
 • Andrzej Fliszkiewicz – przedstawiciel UG Pozezdrze;
 • Zdzisław Cukrowski – przedstawiciel PUP;
 • Adam Mariak – przedstawiciel PIW;
 • Dorota Kozian – przedstawiciel PPIS;
 • Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR.
 • Zenon Jan Pomian – Radny Powiatowy członek KB;
 • Eugeniusz Pieczul – Radny Powiatowy członek KB.

Opublikowano: 06 lutego 2019 14:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 327

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl