Szkolenie z zakresu tradycyjnego garncarstwa. pt. „Adam Kuźma – krzewiciel garncarstwa”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Celem szkolenia jest przeprowadzenie nauki w zakresie tradycyjnego garncarstwa dla osób szczególnie zainteresowanych praktyczną nauką zawodu. Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego. Ocalenie i popularyzacja ginących zawodów (garncarstwa), niegdyś charakterystycznego dla regionu Warmii i Mazur. Upowszechnienie wiedzy
o tradycji przez osobisty kontakt z twórcą, surowcem, warsztatem, techniką, trudem pracy. Uczestnicy pod okiem mistrza – uznanego twórcy ludowego - Adama Kuźmy, zdobędą wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania rzemiosła jakim jest garncarstwo.

Oferta jest skierowana do młodzieży, osób dorosłych w wieku produkcyjnym oraz seniorów. Zainteresowanych specjalistycznymi warsztatami, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu garncarstwa i podstaw toczenia na kole. Pragną pogłębić swoją wiedzę. Podnieść kwalifikacje zawodowe. W szczególności do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, terapeutów warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz wszystkich chętnych
z terenu Polski północno-wschodniej zainteresowanych kulturą ludową i tradycyjnym rękodziełem. 

Program szkolenia zakłada zorganizowanie 80 godzinnych warsztatów garncarskich. W tym
8 godzin zajęć teoretycznych i 72 godziny praktyczne. Zajęcia odbywać się będą w pracowni ceramiki w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.  Uczestnicy  zostaną  podzieleni na 2 grupy po 5 osób. Zajęcia dla  grup zostaną przeprowadzone raz w miesiącu po 5 godzin.

Rozpoczęcie zajęć    18.03.2019r.   godz. 16.00,  a zakończenie 21. 10. 2019 r.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu. Wydane przez Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych, który działa przy Muzeum. Świadectwo jest zgodne z dokumentacją programową na podst.

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 256, poz. 2572).

 Zgłoszenia należy przesłać pocztą, faksem lub e-mailem do 12 marca 2019r.

Informacja
o zakwalifikowaniu zostanie zamieszczona do 14 marca 2019r. na stronie  Muzeum www.muzeum-wegorzewo.pl
Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona – 10 osób.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru uczestników.

Szczegółowe informacje:

Koordynator zadania

Beata Gruszka

 

Muzeum Kultury Ludowej,

11-600 Węgorzewo

ul. Portowa 1,

tel. 87 427 32 42, 427 52 78

e-mail: mkl.oswiata@gmail.


Opublikowano: 06 marca 2019 08:19

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

mistrz_tradycji_nabor.docx [113.71 KB]

Wyświetleń: 121

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl