„Przedsiębiorco, czas na rozwój”– dotacje oraz pożyczki na wyciągnięcie ręki!

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco, czas na rozwój – dotacje oraz pożyczki realizowane przez Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie”

Termin spotkania: 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00- 13.00

Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl     do 1 kwietnia 2019 r. godz. 14:00.
  • Potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś swoją nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania  środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania:

  • Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014- 2020.
  • Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona działaniom w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Osi I wdrażanych przez WMARR S.A.
  • W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

Więcej Informacji 

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku : tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Z poważaniem

Monika Zalewska

Inspektor

 

Opublikowano: 19 marca 2019 09:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 100

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl