,,Narkotyki i dopalacze zabijają”

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 2 kwietnia ruszyła kampania ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, organizowanej w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.


Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych oraz społecznych związanych z ich zażywaniem.


 Istotą kampanii oprócz zaplanowanych przedsięwzięć związanych ze spotkaniami z dziećmi i młodzieżą jest również prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w mediach lokalnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także przekazywanie informacji oraz linków do poszczególnych wydarzeń realizowanych podczas kampanii zaplanowanych do końca 2019 r. Informacje sukcesywnie będą umieszczane na stronie


 https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ 

 - w zakładce poświęconej kampanii.


Link do spotu promującego kampanię:


https://www.youtube.com/watch?v=Wp-vF27-PPE

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków          i dopalaczy. Jego temat brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają”, a celem jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.


Szczegóły konkursu:


https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

 

 

Opublikowano: 03 kwietnia 2019 08:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 113

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl