Reaktywacja linii kolejowej nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 2 kwietnia odbyło się drugie w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim poświęcone  „Możliwościom przywrócenia linii kolejowej  nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo,  a w dalszej kolejności skomunikowaniu jej z Olsztynem  i przywrócenia możliwości realizacji  transportów wojskowych  przez stacjonujący w Węgorzewie 11 Mazurski Pułk Artylerii”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek rady  powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek rady  powiatu;
 • Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;
 • Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;
 • mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Małgorzata Kopiczko – Senator RP;
 • Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP;
 • Jerzy Szmit – Prezes Zarządu Okręgowego PIS w Olsztynie;
 • Halina Faj – Przewodnicząca Rady Powiatu;
 • Mariusz Fatyga – wicestarosta;
 • Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa;
 • Lidia Czerniewicz – Zastępca Burmistrza Węgorzewa;
 • Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;
 • Monika Ziniewicz – przedstawiciel  24 WOG w Giżycku;
 • ppłk Mateusz Kujawski – przedstawiciel 11 mpa;
 • mjr Arkadiusz Wójcik – przedstawiciel 11 mpa;
 • Andrzej Życki – przedstawiciel 11 mpa;
 • Mirosław Oryńczak - przedstawiciel 11 mpa;
 • Cabaj Wiesław – administrator Węgielsztyn Mazury;
 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;
 • Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;
 • Paweł Roch – WSHK Węgorzewo.

 

W toku posiedzenia Pani Halina Faj zapoznała zebranych z historią przejęcia linii kolejowej  nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo w zarządzanie i dotychczasowej  jej eksploatacji. W toku dyskusji  Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Pan  Poseł  Wojciech Kossakowski oraz Prezes Zarządu Okręgowego PIS w Olsztynie  Pan Jerzy Szmit wyrazili swoje pełne poparcie inicjatywie reaktywacji połączenia kolejowego Kętrzyn-Węgorzewo  i stwierdzili, że dołożą wszelkich starań aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem. Ustalono jakie należy podjąć działania , które mogą doprowadzić do przywrócenia  pełnego funkcjonowania połączenia kolejowego Kętrzyn-Wegorzewo.  W przypadku uzyskania przychylnej decyzji PKP S. A. o reaktywacji  linii kolejowej 259 Kętrzyn - Węgorzewo, będzie można wystąpić do MON z prośbą o wsparcie  działań  związanych z uruchomieniem tego odcinka kolejowego. Pełne poparcie tej inicjatywie udzieli przedstawiciele władz samorządowych co znalazło odzwierciedlenie w liście intencyjnym skierowanym przez Powiat Węgorzewski, Powiat Kętrzyński. Gminę Węgorzewo, Urząd Miasta Kętrzyn, Gminę Srokowo, Gminę Budry, Gminę Pozezdrze do  Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury .


               Na zakończenie posiedzenia podjęto decyzję o powołanie zespołu , który będzie miał na celu koordynowanie i sprawne  przeprowadzenie wszystkich działań zmierzających do przywrócenia pełnych połączeń kolejowych na odcinku nr 259 Kętrzyn-Węgorzewa.    

Opublikowano: 03 kwietnia 2019 13:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 307

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl