SOSW w Węgorzewie – "Ruch Rzeźbi Umysł, Serce, Ciało"

 (link otworzy duże zdjęcie)

27 marca 2019 r. odbyła się IX edycja Wojewódzkiego Konkursu „Ruch rzeźbi umysł, serce, ciało”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jesteś” przy finansowym wsparciu Burmistrza Węgorzewa oraz Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

Celem konkursu jest promowanie i propagowanie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu sportowym i kulturalnym szkoły oraz popularyzacja i kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Do udziału w konkursie zgłosiło się siedem placówek edukacyjno-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Młodzież miała możliwość zaprezentować swoje umiejętności na deskach gościnnego WCK w trzech kategoriach: sport, taniec oraz teatr.

W konkursie wzięły udział następujące placówki:
- Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
- Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi 

Zmagania były oceniane przez niezależne jury, które wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Skład jury: Marta Korbus – specjalista ds. teatru, Marta Sauter- specjalista ds. tańca, Anna Kołowerzo - przedstawiciel gospodarza konkursu. W trakcie przerwy, w czasie której jury obradowało, zostały przeprowadzone gry i zabawy ze słodkimi nagrodami przez uczennice wolontariatu z Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie pod opieką Pani Anny Jeżowskiej-Molisak. Oczekiwanie na wyniki umilił uczestnikom również, pokaz jazdy na rolkach zaprezentowany przez węgorzewską grupę BlueBear Węgroll. 

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie, z rąk Wizytatora Delegatury Warmińsko–Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Ełku Pan Krzysztof Szweda, Wicestarosty Mariusza Fatygi oraz Dyrektora SOSW Pana Andrzeja Raczkowskiego otrzymały pamiątkowe puchary za udział natomiast laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe, oraz dyplomy.
Niezwykłe umiejętności młodych artystów z całego regionu, niezwykła energia konkursu, klimatyczna publiczność, gwiazdy na długo pozostające w pamięci, to tajemnica sukcesu Wojewódzkiego Konkursu „Ruch rzeźbi umysł, serce, ciało”. Do zobaczenia za rok!!!

 

Autor tekstu: Robert Kun

Opublikowano: 04 kwietnia 2019 08:30

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 109

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl