Zaproszenie do udziału w projekcie !

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie realizuje dwa projekty:

  1. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (V)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020;
  2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (IV)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Poddziałaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Jednym z założeń projektów jest wymiana informacji (w zakresie wsparcia udzielanego uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom) z innymi beneficjentami projektów CT9 (Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją) z gminy/powiatu, w których realizujemy nasze projekty.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o upowszechnianie załączonych informacji na Państwa stronie internetowej i w Państwa siedzibie do ogólnej wiadomości.

Malwina Fiłonowicz

Specjalista ds. programów

PUP Węgorzewo

pokój nr 12

tel. 87 429 69 11

Opublikowano: 07 maja 2019 08:54

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

informacja_po_wer.docx [1.02 MB]

informacja_rpo.docx [741.08 KB]

Wyświetleń: 184

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl