Goście z Kaszub odwiedzili Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, 8 maja br. zawitali goście z Kaszub, a konkretnie przedstawiciele  Lokalnej Grupy Rybackiej " Morenka" oraz Lokalnej Grupy Działania "Snadry Brdy" (w sumie 30 osób), ktorych prezesem jest pani Grażyna Wera-Malatyńska.

W ramach wizyty studyjnej goście z Kaszub odwiedzili Kętrzyn, Węgorzewo, ZOO SAFARII w Okrągłym (gmina Wydminy) i zakończyli swoją wycieczkę  w Augustowie.

Podczas spotkania w Starostwie w Węgorzewie pani Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik Starosty Węgorzewskiego zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej zasoby przyrodnicze  i kulturowe powiatu węgorzewskiego, poinformowała o inicjatywach dot. wspierania ekonomii społecznej ( powołanie i działalność  Zespołu Ekonomii Społecznej ) oraz  Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiła również zarysy tworzenia Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Natomiast  pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor biura LGR przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej działalność i osiągnięcia LGR,  w tym zrealizowane projekty i konkursy ofert. Następnie pani Beata Bartnik przedstawiła postępy  w realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Węgorzewie”, którego partnerem jest Gmina Węgorzewo i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Wnioskodawcą  i realizatorem jest Związek Stowarzyszeń LGD9 w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Również Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz spotkała się z gośćmi z Kaszub. Wśród nich obecni byli Starosta Chojnicki, burmistrzowie i wiceburmistrzowie samorządów będących członkami LGR " Morenka" i LGD Sandry Brdy. Tematów poruszono wiele min. kwestie wspierania rozwoju organizacji pozarządowych, ich roli w społeczeństwie, tworzenia partnerstw, procedur w zakresie wspierania  ekonomii społecznej przez lokalne samorządy.

Na zakończenie spotkania pani Marzenna Supranowicz przekazała gościom pamiątkowe materiały promocyjne Powiatu Węgorzewskiego. Goście z Kaszub również przekazali swoje materiały promocyjne i zaprosili na XV Święto Pstrąga .  Impreza odbędzie się  w połowie lipca br. Jak co roku nie zabraknie wspaniałej kuchni "pstrągowej", dobrej muzyki i zabawy! Szczegóły na www.lgrmorenka.pl.

 

Opublikowano: 09 maja 2019 12:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 267

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl