W Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Program spotkania był bardzo  obszerny i zróżnicowany pod kątem poruszonych tematów. Głównym motywem  dzisiejszego posiedzenia  ZES  było zwrócenie uwagi na potrzebę wsparcia przez samorządy spółdzielni socjalnych ( min. „Węgorzewianka”  z siedzibą w Węgorzewie i „Swieta „ z siedzibą w Ogonkach) poprzez zlecanie zadań do wykonania  (  stosowanie klauzul społecznych) bądź zakupu usług i produktów wytwarzanych przez organizacje ekonomii społecznej.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu węgorzewskiego , w tym Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski, Wiceburmistrz Lidia Czerniewicz, Wój Gminy  Pozezdrze Bohdan Mohyła, Wicewójt  Gminy Budry  Anna Kwalewska oraz gospodyni tego spotkania Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz.

Spotkanie ZES otworzyła Przewodnicząca pani Dorota Giczewska  i przekazała głos  pani Marcie Florkowskiej, która koordynowała całe spotkanie ZES. 

Pani Marzenna Supranowicz,  Starosta Węgorzewski , pełniąca jeszcze do niedawna  funkcję kierownika WTZ  w Olszewie Węgorzewskim  przekazała obszerne informacje o funkcjonowaniu  WTZ, jego zadaniach, uczestnikach oraz min. materiałach , które wykonywane są przez uczestników warsztatów. Zachęciła wszystkich obecnych do zainteresowania się tymi produktami i kupowania  ich na potrzeby samorządów czy też potrzeby własne pracowników.

Następnie pani Barbara Dawcewicz zdała relację z funkcjonowania  oraz  realizowanych działań przez Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie, w tym min. omówiła  wizytę studyjną  zorganizowaną dla uczestników KIS do Centrum Kopernika do Warszawy  i nawiązanie współpracy z mazowieckim ośrodkiem wspierania inicjatyw ekonomii społecznej w gminie Lelis. Jej wypowiedzi uzupełniła pani Dorota Giczewska Dyrektor MGOPS w Węgorzewie.  Projekt realizowany jest  przez Związek Stowarzyszeń LGD9 w partnerstwie z Gminą Węgorzewo i MGOPS w Węgorzewie.

Barbara Dawcewicz i pani Marta Florkowska  przekazały też informacje dot.  działań Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz  Sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych CIS, KIS, ZAZ, WTZ . Spotkanie członków Platformy odbyło się w dniach 16- 17 maja 2019 r. w Mikołajkach. Pierwszego dnia w godzinach popołudniowych wszyscy obecni na spotkaniu  członkowie  funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim KIS powołali Forum KIS, które ma za zadanie przygotować założenia do przyszłej perspektywy finansowej.

Na zakończenie spotkania ZES  pani Alicja Rymszewicz , sołtys wsi Trygort,  także prezes Stowarzyszenia Wsi Trygort, przedstawiła bardzo ciekawą relację z  wizyty studyjnej  do  Wioski Hobbitów ( przykład  ekonomii społecznej w praktyce).

Dyskusja nad potrzebą rozwoju i wspierania ekonomii społecznej w powiecie węgorzewskim  trwała do godz. 13stej .

Termin kolejnego spotkania Zespołu d.s. ES w pow. węgorzewskim, wstępnie ustalono na 20.08.2019r. w sali Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

Opublikowano: 21 maja 2019 15:30

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 208

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl