„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim - Etap II, odcinek I"

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Powiatu Węgorzewskiego, reprezentowany przez:

Panią Marzennę Supranowicz – Starosta Węgorzewski,

Pana Mariusza Fatygę – Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Doroty Sakowskiej,

podpisał umowę na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim - Etap II, odcinek I". Długość przebudowywanego odcinka: 2 467,00 m, od miejscowości Stręgiel, gm. Węgorzewo do miejscowości Kuty, gm. Pozezdrze. Wartość inwestycji: 888 650,33 zł

Zamówienie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.

Przewidywany termin ukończenia prac: 30 września 2019 r.

Opublikowano: 27 czerwca 2019 13:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 224

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl