Dostosowanie internatów SOSW w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Powiatu Węgorzewskiego, reprezentowany przez:

Panią Marzennę Supranowicz – Starosta Węgorzewski,

Pana Mariusza Fatygę – Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Doroty Sakowskiej,

podpisał umowę na wykonanie III Etapu  inwestycji pn.: „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów”. Wartość zadania: 231 099,00 zł.

Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania w ramach III etapu: 90 000,00 zł

Przebudowa budynku ma na celu dostosowanie internatu nr III do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawcą robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, jest Pan Eugeniusz Małysz prowadzący Zakład Usług Budowlanych w Węgorzewie. Przewidywany termin ukończenia prac: 30 września 2019 r.

Opublikowano: 27 czerwca 2019 13:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 143

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl