Wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego tworzymy strategię naszego regionu do 2030 roku.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W 2013 roku  była tworzona strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego obowiązująca do 2025 roku. Od tego czasu uległ zmianie kontekst instytucjonalny jak i społeczno-gospodarczy jej realizacji. Wyniki monitoringu aktualnie obowiązującej, strategii przeprowadzonego w grudniu 2018 roku wskazują na wiele aspektów, które należy już w chwili obecnej zaktualizować  lub zupełnie zmienić, stawiając na inteligentny rozwój regionu, konkurencyjną gospodarkę, otwarte, zdrowe i aktywne społeczeństwo oraz nowoczesne sieci komunikacyjne.

Z uwagi na powyższe w czwartek 11 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie odbyły się społeczne konsultacje  nad projektem strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  reprezentowała kilkuosobowa  delegacja na czele z Panią Jolantą Piotrowską członkiem zarządu sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas konsultacji przedstawiciele powiatu węgorzewskiego obecni na spotkaniu,  reprezentujący sektor społeczny, gospodarczy i samorządowy zgłosili swoje postulaty i wnioski, które chcieliby aby były uwzględnione w zaktualizowanej strategii.

 

Spośród najważniejszych z nich należy wymienić postulaty o:

 • wsparcie działań zmierzających do uruchomienia kolei Kętrzyn-Węgorzewo;
 • wsparcie działań w zakresie zagospodarowania Kanału Mazurskiego po stronie polskiej  
  i  rosyjskiej;
 • wznowienie starań w kierunku otwarcia turystycznego przejścia granicznego Perły-Kryłowo;
 • podkreślenie problemów dotyczących służby zdrowia, w tym braku lekarzy i pielęgniarek   
  w  regionalnych szpitalach;
 • ujęcie problemów dotyczących dostępu do opieki i  usług medycznych, w tym szczególnie osób starszych, ze schorzeniami intelektualnymi i ruchowymi, a także onkologicznymi;
 • podkreślenie problemu niskich dochodów w regionie, braku wykwalifikowanej kadry, migracji młodego pokolenia;
 • ujęcie w oddzielnym priorytecie przemysłu jachtowego, usług szkutniczych i żaglowych w regionie;
 • ujęcie w oddzielnym priorytecie znaczenia produktów regionalnych (rozpoznawalny produkt markowy Warmii i Mazur);
 • wzmocnienie ochrony WJM pod względem zanieczyszczenia i  degradacji środowiska;
 • bezpłatne wsparcie sektora gospodarczego pod kątem pozyskiwania środków unijnych  
  ( pisanie, realizacja i rozliczanie projektów);
 • podkreślenie problemu dostępności komunikacyjnej  małych miejscowości, w tym złej infrastruktury drogowej;
 • wzmocnienie potencjału funkcjonujących organizacji pozarządowych pod kątem, finansowym ( zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów) oraz instytucjonalnym ( Inkubator Innowacji Społecznych) ;
 • wsparcie projektów partnerskich obejmujących usługi socjalne.

 

Konsultacje trwały trzy godziny i zakończyły się podsumowaniem dokonanym przez Panią Jolantę Piotrowską, która stwierdziła, że wszystkie postulaty zgłoszone podczas spotkania zostaną uwzględnione, tym niemniej proponuje również aby  do 16 lipca br. zgłosić je na piśmie, na  formularzu  dostępnym na stronie https://strategia2030.warmia.mazury.pl/konsultacje-spoleczne/.

Podkreśliła również, iż jej życzeniem jest spełnienie tych wszystkich postulatów zgłoszonych przez    mieszkańcom powiatu węgorzewskiego i doczekanie chwili gdy w 2030 roku pogratulujemy sobie wzajemnie osiągnięcia zapisanych w strategii  zadań, wskaźników i celów.   

 

Opublikowano: 12 lipca 2019 09:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

strategiawm2030projekt10062019_dokonsultacji_z1.pdf [3.94 MB]

zalozeniastrategiifinal1042019nowe.pdf [1.79 MB]

Wyświetleń: 335

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl