Konkurs dla organizacji pozarządowych potrzebujacych pilnego wsparcia !

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych) – „POMOC DORAŹNA”
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:

  • dotacje do 10 000 zł,
  • nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,
  • dostępne środki 1 800 000 zł,
  • zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,
  • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
  • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/

 Z poważaniem

Dominika Brożewicz

Centrum Animacji Społecznej  

Biuro Węgorzewo, Plac Wolności 1b

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Pozarządowych realizowany przez Związek Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka " Wielkie jeziora Mazurskie".

Opublikowano: 24 lipca 2019 09:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 195

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl