Trening Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starosta Węgorzewski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019  r. – godz. 17.00  , zgodnie z zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiegoz dnia 11 lutego 2013 roku przeprowadzony zostanie na terenie Powiatu Węgorzewskiego  trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie  (powiatu) celem uczczenia  74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 rok, poz. 96 ) - odwołanie alarmu (dźwięk ciągły syreny w okresie trzech minut ).

 

Opublikowano: 31 lipca 2019 06:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 171

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl