Posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zespół  ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim spotkał się po raz kolejny w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie celem  omówienia  stanu rozwoju usług społecznych w powiecie węgorzewskim  oraz przygotowania do nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 w obszarze włączenia społecznego. Tematy te przedstawiała osobiście pani  Wiesława Przybysz- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Olsztynie.

Gości powitała Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz , która uczestniczyła w całym posiedzeniu ZES. Gminę Węgorzewo reprezentowała Wiceburmistrz Węgorzewa  Lidia Czerniewicz.

Ponadto udział w spotkaniu wzięli członkowie ZES  tj. przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu węgorzewskiego, w tym przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej , MGOPS,  PUP, PCPR, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie i Związku Stowarzyszeń LGD9 , Stowarzyszenia Trygort oraz fundacji  funkcjonujących na terenie Powiatu Węgorzewskiego.

 W trakcie dyskusji poruszono  najważniejsze tematy dotyczące problemów  społecznych, w tym seniorów , dzieci, osób niepełnosprawnych i innymi upośledzeniami, w tym intelektualnymi,  którzy wymagają szczególnej troski i opieki.

Dyrektor ROPS  podkreślała potrzebę tworzenia nowych, innowacyjnych projektów angażujących lokalną społeczność dając za przykład województwo małopolskie i wielkopolskie jako te najbardziej dynamiczne  i konsekwentne w swoim działaniu. Z uwagi na przyszłą perspektywę prosiła o  zdiagnozowanie obszaru  i określenie najważniejszych potrzeb społecznych celem pozyskania środków w przyszłej perspektywie na ich zaspokojenie. Zwróciła uwagę w szczególności na problem wyludniania się  powiatu węgorzewskiego oraz całego województwa, a także wzrost ilości osób w wieku poprodukcyjnym, którymi trzeba będzie zając się  w najbliższej perspektywie.

Podczas całego spotkania w wyniku wymiany opinii i posiadanych informacji wstępnie  zdiagnozowano potrzebę tworzenia domów opieki i stałego pobytu dla  osób dorosłych ze schorzeniami intelektualnymi; domów opieki dziennej i gospodarstw opiekuńczych  dla osób starszych, samotnych i schorowanych; świetlic dla dzieci, w szczególności z obszarów wiejskich; potrzebę edukacji społeczeństwa, w tym osób z niepełnosprawnościami celem pozyskania nowych kwalifikacji, szczególnie w obszarze turystyki; tworzenie domów sąsiedzkich i mieszkań dla osób bezdomnych.

Członkowie ZES rozeszli się z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu ustalając kolejne spotkanie w październiku br.

 

Opublikowano: 23 sierpnia 2019 14:41

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 226

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl