Zarząd Powiatu w Węgorzewie ogłasza otwarty konkurs ofert, pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Węgorzewskim 2020 roku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu w Węgorzewie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Węgorzewskim 2020 roku. Oferty należy składać do 25 października 2019 r., do godz. 15:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17b, 11-600 Węgorzewo lub nadsyłać listem poleconym na w/w adres ( o terminie złożenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się poniżej w załącznikach.

Opublikowano: 03 października 2019 11:55

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

kryteria_oceny_marytorycznej_pomoc_prawna.pdf [114.71 KB]

kryteria_oferty_formalnej_porady_prawne.pdf [78.15 KB]

ofertarealizacjizadaniapublicznegozalaczniknr1.docx [46.13 KB]

oswiadczenie_o_braku_przeslanek.doc [26.5 KB]

oswiadczenie_o_standardach.doc [26.5 KB]

uchwala_zarzadu_porady_prawne_na_2020_r.pdf [3.85 MB]

zobowiazanie_do_pofnosci.doc [27 KB]

zobowiazanie_do_przestrzegania_zasad_etyki.doc [27 KB]

zobowiazanie_do_zapewnienia_profesjonalnego_i_rzetelnego_udzielania_npp.doc [27 KB]

Wyświetleń: 389

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl