Usłyszymy syreny alarmowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starosta Węgorzewski informuje, że w dniu 24 października 2019 roku w godz. 800-1100 w 11 mpa zostanie przeprowadzony  trening z zakresu ochrony przed skażeniami. W czasie treningu zostaną włączone syreny alarmowych na terenie jednostki  w sposób określony  w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 rok, poz. 96 ). W ramach treningu emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu;

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu;

 

Prosimy potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmowanie  z tego tytułu żadnych działań.

 

 

Opublikowano: 23 października 2019 15:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 184

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl