Zapraszamy na konferencję dla Kół Gospodyń Wiejskich

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza lokalną społeczność obszarów wiejskich, a w szczególności członkinie kół gospodyń wiejskich do udziału w konferencji pn.Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w konferencji (do 150 osób), proponujemy aby przygotowujące stoły wigilijne KGW  uczestniczyły w liczbie 3-4 osób.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia br. w hotelu KOPERNIK w Olsztynie – ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn, w godzinach 10:00 – 15:30

Tematyka konferencji związana jest z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz procesu ich rejestracji, możliwości wsparcia i rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto, poruszane zostaną tematy związane z uzyskaniem wpisu produktów na listę Produktów Tradycyjnych oraz rejestracji produktów, a także znakowania produktów żywnościowych i rozliczeń podatkowych. Grupą docelową są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby działające na obszarach wiejskich, które potencjalnie mogłyby zawiązać nowe koła funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów.

Zainteresowane osoby udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w linku przedstawionym poniżej najpóźniej do 6 grudnia br. drogą e-mailową na adres:

p.mituniewicz@warmia.mazury.pl lub d.sargalski@warmia,mazury.pl

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod nr tel.:  (89)  521 92 60 lub  (89) 521 92 78.

O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wszelkie informacje oraz Formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/5082-propozycja-dla-liderek-lokalnej-spolecznosci

 Tomasz Balicki

Inspektor

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 10-562 Olsztyn

ul. Emilii Plater 1

 T: +48 89 521 92 42

F: +48 89 521 92 59

 

Opublikowano: 29 listopada 2019 12:13

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

program_konferencji_dla_kgw.pdf [549.29 KB]

formularzzgloszeniowy_kgw_klauzula_informacyjna_rodo_iod.docx [271.69 KB]

Wyświetleń: 209

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl