Podsumowanie działalności w 2019 roku w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych oraz bezpieczeństwa powszechnego na terenie Województwa W-M

 (link otworzy duże zdjęcie)


W dniach 12-13 grudnia w Mrągowie odbył się instruktaż szkoleniowo-planistyczny w ramach odprawy rocznej organizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Odprawę prowadził Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Krzysztof Kuriata.


W trakcie odprawy dokonano podsumowania realizacji zadań  w 2019 roku w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych oraz bezpieczeństwa powszechnego i zaopatrzenia na terenie województwa i poszczególnych powiatów. Postawiono również zadania na 2020 rok. W trakcie odprawy wysoko oceniono realizację zadań w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych oraz bezpieczeństwa powszechnego i zaopatrzenia przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie o czym świadczy również protokół kontroli problemowej prowadzonej przez Zespół Wojewoda w dniach 9-10 maja br.


Za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie terenowych ćwiczeń obronnych w 2019 roku, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki wyróżnił Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz wystosował podziękowanie dla Pana Krzysztofa Laskowskiego Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starostwa.


Na ten sukces zapracowali również pracownicy starostwa, pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu ,władze samorządowe Gminy Węgorzewo, Budry i Pozezdrze , Komendanci i funkcjonariusze KP Policji, PSP, Placówki SG, WKU w Giżycku, dowództwo i żołnierze 11 Mazurskiego Pułku Artylerii oraz 41 batalionu lekkiej piechoty z Giżycka  W-M BOT.

Opublikowano: 14 grudnia 2019 16:32

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 314

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl