Inwestycje zrealizowane przez Samorząd Powiatu Węgorzewskiego w 2019 roku

 (link otworzy duże zdjęcie)

I. Inwestycje drogowe dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS):

1/ Wykonano „Przebudowę drogi powiatowej nr 1750N, odcinek I”.

Ww. inwestycja bierze swój początek w miejscowości Stręgiel (od istniejącej nowej nawierzchni asfaltowej) i kończy się przy zjeździe na działkę nr 71/4. Długość przebudowanej drogi powiatowej – 2,467 km.

Zakres robót budowlanych obejmował m.in.:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie podbudowy zjazdów z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym. 

Wartość zadania: 888 650,33 zł, z czego dofinansowanie z FDS wynosiło: 444 325,00 zł

2/ Kontynuowano przebudowę drogi powiatowej nr 1750N na odcinku II i III. Łączna długość przebudowanej drogi powiatowej w ramach zadania – 4,724 km (odcinek II – 2,093 km, odcinek III – 2,631 km). Początek robót przyjęto naprzeciw zjazdu na dz. nr 71/4, koniec                    w miejscowości Kuty – zjazd na dz. nr 95. Zakres prac budowlanych obejmował m.in.:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie podbudowy zjazdów z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,

- budowę krawężników betonowych,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Kuty,

- montaż stalowych balustrad mostowych,

- wymianę przepustu drogowego w miejscowości Gębałka.

Wartość zadania: 2 083 954,31 zł , z czego dofinansowanie z FDS wynosiło: 1 250 372,58 zł

3/ Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1598N od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo. Długość przebudowanej drogi – 3,499 km. W ramach zadania wykonano m.in.

- nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego,

- zjazdy gospodarcze na pola z kruszywa naturalnego,

- uzupełniono pobocza kruszywem naturalnym.

Wartość zadania: 1 193 535,63 zł, z czego dofinansowanie z FDS wynosiło: 668 379,57 zł

 

Wykonawcą wszystkich wymienionych zadań drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie, wybrane w drodze procedur przetargowych.

 

  II. Pozostałe przedsięwzięcia:

1/ W ramach III etapu zadania pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów” kontynuowano prace budowlane przebudowy budynku, służące dostosowaniu internatu nr III do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wartość wykonanych robót budowlanych: 231 099,00 zł, z czego 90 000,00 tys. dofinansowania przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3/ Zakończono i rozliczono projekt „Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego                 w Węgorzewie”. Wartość operacji: 363 696,06 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosiło 163 507,00 zł. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty cel: „Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii - montaż oświetlenia solarnego budynku oraz ławki solarnej”.

 Samorząd Powiatu  Węgorzewskiego planuje zrealizować następujące inwestycje w 2020 roku:

1/ Przebudowę drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od skrzyżowania z DK nr 63                       w Perłach do miejscowości Biedaszki, w gminie Węgorzewo (dofinansowanie z FDS),

2/ Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 1815N Sąkieły Małe (dofinansowanie                      z FDS),

3/ Budowę chodnika w miejscowości Olszewo Węgorzewskie oraz rozbudowa chodnika w miejscowości Radzieje (w pasie drogi powiatowej nr 1799N, ul. Węgorzewska) –                            dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

4/ Inne zadania inwestycyjne, w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania

Opublikowano: 16 stycznia 2020 08:50

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 279

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl