Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie na podstawie art. 11
i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Referenta

 

 1. Nazwa jednostki:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Gen. J. Bema 16 a, 11-600 Węgorzewo
 2. Określenie stanowiska: Referent w Zespole organizacyjnym i dofinansowań
 3. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Dalsze wymagania i informacje dostępne na stronie PCPR:

https://wegorzewo.naszepcpr.pl/informacje-o-naborze/dyrektor-pcprw-wegorzewie-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-referent

 lub na stronie BIP-u PCPR:

https://wegorzewo.naszepcpr.pl/bip/nabor-pracownikow/dyrektor-pcpr-w-wegorzewie-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-referent

Opublikowano: 26 lutego 2020 15:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 160

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl