Sytuacja epidemiologiczna w powiecie węgorzewskim – 17 marca 2020 roku godz. 14.00

 (link otworzy duże zdjęcie)

W chwili obecnej na terenie powiatu nie ma osób zarażonych koronawirusem.

  • liczba zakażonych w powiecie: 0
  • liczba poddanych kwarantannie szpitalnej: 0
  • liczba hospitalizowanych: 0
  • liczba objętych kwarantanną domową: 26
  • liczba objętych nadzorem epidemiologicznym: 61

W związku z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020.433), osoby przekraczające  granicę państwową , w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania zobligowane są z urzędu do odbycia obowiązkowej kwarantanny w miejscu przez siebie wskazanym. Organ inspekcji sanitarnej nie wydaje oddzielnej decyzji o kwarantannie. Dane tych osób są w zasobach Straży Granicznej udostępnionym    w centralnym rejestrze Państwowej Inspekcji Sanitarnej (utajnione).

 Wyżej wymienione dane ulegać będą zmianie w wypadku pozyskania danych z centralnego rejestru, pojawienia się osób zakażonych, hospitalizowanych i przyjętych pod nadzór epidemiczny.

 

Krzysztof Laskowski 

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starostwa           

 

Opublikowano: 17 marca 2020 14:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 972

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl