RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU „CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ – MIEJSCEM ROZWOJU ORGANIZACJI”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Projekt jest realizowany jest w okresie 01.03.2020r. – 30.11.2020r., a jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału 3 sektora na terenie działania Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyrównanie szans organizacji słabo rozwiniętych poprzez pomoc informacyjną, szkoleniową, doradczą i praktyczną w oparciu o działanie CAS w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu prowadzone jest biuro CAS w Węgorzewie oraz Wilkasach, bezpłatne doradztwo, w tym doradztwo księgowe, organizowane będą szkolenia i spotkania animacyjne, dwudniowa wizyta studyjna do Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno, 2 konkursy: konkurs „Dotacja na sznurku” oraz konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności lokalnej”, a także konferencja podsumowująca projekt. Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn.

Obszarem objętym projektem jest 9 gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Budry, Srokowo, Giżycko, Miłki, Ryn, Wydminy, Kruklanki mieszczących się na terenie 3 powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego. Zapraszamy do biura CAS po bezpłatne wsparcie oraz na stronę www.caswegorzewo.pl, na której w zakładce E-biuletyn znajdują się wszystkie wydane biuletyny. Życzymy miłej lektury!

Projekt „Centrum Animacji Społecznej miejscem rozwoju organizacji” realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy do współpracy .

Zespół projektowy CAS

Opublikowano: 03 kwietnia 2020 09:24

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ebiuletyn_marzec_2020.pdf [2.33 MB]

Wyświetleń: 201

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl