Zakup komputerów do szkół w ramach projektu „Zdalna Szkoła” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” 21 kwietnia 2020 r. Powiat Węgorzewski podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie na zakup komputerów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski.

 

Kwota przyznana to 59 700 zł. Działanie w całości jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w naszym kraju i zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkole.

 

Prowadzenie lekcji w Internecie wymaga nowych rozwiązań, do których niezbędny jest sprzęt i oprogramowanie.  Komputerami będą dysponować dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski, którzy będą je przekazywać potrzebującym nauczycielom i uczniom w formie użyczenia, przestrzegając zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu Powiat będzie musiał złożyć raport rozliczający poniesione wydatki.

 

Opublikowano: 07 maja 2020 08:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 195

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl