Wznowienie naboru wniosków dla mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie wznawia nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki.


UWAGA: Wnioski będą rozpatrywane po każdorazowym uzupełnieniu środków finansowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
 3. Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 4. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki musi zamknąć się w 12 miesiącach.
 5. Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 6. Kompletne wnioski wraz z zaparafowaną umową, zaparafowanym wnioskiem o umorzenie oraz Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 należy składać przez stronę internetową praca.gov.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo (w przedsionku Urzędu przy wejściu do Klubu Pracy została udostępniona urna na korespondencję), bądź przesłać pocztą na adres Urzędu.
 7. O kolejności rozpatrywania wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP.
 8. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w 2020 r.
 9. Informacje o pożyczce oraz druki  do pobrania dostępne są pod linkiem https://wegorzewo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
 1. Pracownicy, z którymi można kontaktować się w sprawie naboru:
 • Mirela Mruk – Pośrednik pracy/Doradca klienta– tel. 87 429-69-21,

email: m.mruk@wegorzewo.praca.gov.pl
oraz w zastępstwie:

 • Katarzyna Bida - Specjalista ds. programów/Doradca klienta – tel. 87 429-69-27, 

email: k.bida@wegorzewo.praca.gov.pl

 • Malwina Fiłonowicz - Specjalista ds. programów/Doradca klienta – tel. 87 429-69-11,

email: m.filonowicz@wegorzewo.praca.gov.pl

 • Aneta Wiszniewska – Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej – tel. 87 429-69-10, email: a.wiszniewska@wegorzewo.praca.gov.pl

Data ogłoszenia: 09.04.2020 r.

Data aktualizacji: 22.04.2020 r.

Data aktualizacji: 18.05.2020 r.

 

Opublikowano: 18 maja 2020 14:39

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

aktualizacja_wznowienie_naboru_wnioskow_dla_mikroprzedsiebiorcow_o_przyznanie_niskooprocentowanej_pozyczki.pdf [80.36 KB]

Wyświetleń: 133

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl