KONKURS Generacja 6.0

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo, 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. Steczkowskiego jest organizatorem konkursu Generacja 6.0. Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie? Na projekty spełniające następujące kryteria:
– są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców;
– przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
– dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów Projektu (np. wystawienie sztuki).

Kto może złożyć wniosek?

- Fundacje.
- Stowarzyszenia.
- Biblioteki publiczne.
- Domy kultury.
- Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).

- Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Termin składania wniosków: 17 lipca 2020.  

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/

 

  

Z poważaniem,

Marta Gawejko

Doradca CAS Wilkasy

Tel. 87 428 29 51

www.caswegorzewo.pl

Opublikowano: 30 czerwca 2020 13:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 77

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl