Odbiór II części operacji pn. „Budowa chodnika w miejscowości Olszewo Węgorzewskie oraz rozbudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1799N"

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 28 lipca 2020 r. odbył się odbiór II części operacji pn. „Budowa chodnika w miejscowości Olszewo Węgorzewskie oraz rozbudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1799N, ul. Węgorzewska w miejscowości Radzieje”.

 

Wykonawcą Zadania II pn.: „Rozbudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1799N ul. Węgorzewska w miejscowości Radzieje” była firma BRUKLAND z Giżycka. Zakres prac budowlanych obejmował rozbudowę chodnika z kostki brukowej betonowej o długości 130 mb. i szerokości stałej 1,4 m oraz  wykonanie „aktywnego” przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września przy ul. Węgorzewskiej 16  w Radziejach.

 

Wartość robót budowlanych w ramach Zadania II: 48 369,00 zł.

 

Koszt ogólny operacji, po przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy: 140 629,00 zł.

 

Inwestycja otrzyma pomoc finansową w wysokości 85%, tj.: 113 817,00 zł, z czego współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 96 744,45 zł, a 17 072,55 zł z publicznych środków krajowych. Wkład własny Powiatu wynosi 26 812,00 zł, z czego 50% z tej kwoty to udział finansowy Gminy Węgorzewo oraz Gminy Budry, za co serdecznie dziękujemy.

Opublikowano: 31 lipca 2020 14:16

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 126

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl