Wybrano Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą RDPP Powiatu Węgorzewskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

10 września br. w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie odbyło się spotkanie wyborcze do władz Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Rada składa się z 10 - ciu członków w skład której wchodzi sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych tj. Alicja Rymszewicz, Romana Waszak, Katarzyna Bohun, Marzena Mokrzecka, Wioletta Banasiewicz, Sylwia Nizioł, dwóch przedstawicieli rady powiatu tj. Halina Faj, Andrzej Fliszkiewicz oraz dwóch przedstawicieli zarządu powiatu tj. Anna Kabelis, Dariusz Jurkiewicz.

Rada jest organem konsultacyjno – opiniodawczym. Do zadań powiatowej RDPP należy w szczególności opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego uchwalanych przez Samorząd Powiatu Węgorzewskiego, w tym programów współpracy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji.

Na spotkanie wyborcze przybyło dziewięciu z dziesięciu kandydatów zgłoszonych do RDPP Powiatu Węgorzewskiego wraz ze Starostą Węgorzewskim Marzenną Supranowicz oraz Wicestarostą Mariuszem Fatygą.

Spotkanie przygotowała Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik Starosty ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu, która w ramach wykonywanej pracy zajmuje się również współpracą z organizacjami pozarządowymi. 

Spotkanie otworzyła Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz witając kandydatów wchodzących w skład RDPP. Następnie uzasadniła cel powołania i działania RDPP w powiecie węgorzewskim. Zwróciła się do zebranych członków RDPP, by w skrócie opowiedzieli o swojej działalności społecznej i zawodowej.

Następnie wybrano członków Komisji Skrutacyjnej, którzy przeprowadzili głosowanie tajne na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego do RDPP. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Halina Faj przedstawiła wynika głosowania, z których wynikało, że:

Przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego w II kadencji została pani Alicja Rymszewicz natomiast Wiceprzewodniczącą pani Romana Waszak.

Po przeprowadzonym głosowaniu głos zabrała Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz gratulując przewodniczącej i wiceprzewodniczącej objętych funkcji życząc przy tym efektywnej działalności w RDPP Powiatu Węgorzewskiego.

Przewodnicząca Alicja Rymszewicz podziękowała pozostałym członkom rady za zaufanie i powierzenie funkcji przewodniczącego. Opowiedziała krótko o kierunkach i planach na najbliższy okres działalności RDPP.

Na koniec spotkania Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz wręczyła członkom rady polary promocyjne, w których wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Opublikowano: 11 września 2020 10:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 197

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl