Spotkanie z grupą studentów z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie z grupą studentów pod kierownictwem dr Marty Derek (Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji), którzy w dniach 11-15 września przebywają na ćwiczeniach terenowych w Węgorzewie.  Ćwiczenia odbywają się w ramach przedmiotu "Uwarunkowania rozwoju turystyki" i bierze w nich udział 17 studentów UW wraz  
z dwoma osobami prowadzącymi.

Celem  tych ćwiczeń  jest pokazanie studentom różnych uwarunkowań i czynników wpływających na rozwój turystyki w gminie Węgorzewo. Spojrzenie na to zagadnienie nie tylko oczyma turystów, przedsiębiorców czy mieszkańców, a także poznanie spojrzenia na te kwestie przez lokalny sektor gospodarczy, przez samorząd i organizacje pozarządowe.

 

Gości z Uniwersytetu Warszawskiego przyjął Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski i jego Zastępczyni pani Lidia Czerniewicz, którzy przedstawili ogólne uwarunkowania dla rozwoju turystyki
i rekreacji w gminie Węgorzewo oraz zapoznali z działaniami podejmowanymi w kierunku wsparcia sektora gospodarczego i pozarządowego pod tym kątem. Przedstawiono min. potencjał gospodarczy  
i kulturowy gminy, bazę usług turystycznych, zamierzenia dot. Pałacu Lehndorffów w Sztynorcie, działania Muzeum Kultury Ludowej, plany dotyczące rozbudowy ścieżek rowerowych i zamierzeń ujętych w koncepcji promocji gminy pod nazwą „Fit CITY”.

Powiat Węgorzewski reprezentowała pani Barbara Dawcewicz - Pełnomocnik Starosty Węgorzewskiego ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu, w jednej osobie też Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i Związku Stowarzyszeń LGD9. Towarzyszyła jej Dyrektor biura LGR pani Wioletta Banasiewicz, która zapoznała  studentów z historią tworzenia questów na terenie działania LGR, w tym questu „Nad Świętym Jeziorem” wytyczonym na jeziorze Święcajty. Quest ten zwiedza się łodzią motorową zwaną Questboat zakupioną przez LGR  
w ramach projektu współpracy.

Pełnomocnik Starosty przedstawiła w formie min. prezentacji  obszar Wielkich Jezior Mazurskich,                                        
w tym ścieżek rowerowych ( trasa Green Velo), rzek Sapina i Węgorapa, na których odbywają się spływy kajakowe, porty i przystanie żeglarskie ( Sztynort, Węgorzewo, Ogonki Hotel Ognisty Ptak)  itp. Jako prezes LGR i LGD9 przybliżyła studentom działania dofinansowane z PROW i PORiM  
w ramach wdrażanej przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2023 przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze świadczącym usługi okołoturystyczne, doposażenie  
i rozwój funkcjonujących firm, kooperację czyli działania przyczyniające się do różnicowania oferty turystycznej oraz jej szerokiej promocji. Podkreśliła też, że wytyczony na jeziorze quest wodny jest bardzo innowacyjnym przedsięwzięciem co najmniej w skali Europy.

Na zakończenie spotkania pani Barbara Dawcewicz podziękowała w imieniu swoim oraz Starosty Węgorzewskiego za możliwość przedstawienia potencjały turystycznego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym gminy Węgorzewo i zaprosiła studentów do częstszego odwiedzania tego pięknego miejsca na Ziemi. Goście otrzymali również pamiątkowe gadżety i materiały promocyjne przekazane przez burmistrza Węgorzewa i Starostę Węgorzewskiego.

Opublikowano: 14 września 2020 13:17

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 115

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl