Zapraszamy do udziału w konkursie CAS pn. "Dobre praktyki-Inspiracją dla społeczności"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

 Zespół Projektowy Centrum Animacji Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną zrealizowaną na terenie dziewięciu gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

 Konkurs odbywa się w kategorii: Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych.

 Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej aktywizujących inicjatyw podejmowanych na terenie objętym projektem poprzez:

a) nagrodzenie najciekawszych inicjatyw,

b) promocję aktywnych organizacji/ KGW/ grup nieformalnych,

c) zachęcenie lokalnej społeczności do uczestnictwa w inicjatywach lokalnych,

d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.

 

 Termin zgłoszeń upływa 15 października 2020r. o godz. 15.00.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie br. w Wilkasach podczas konferencji podsumowującej projekt „Centrum Animacji Społecznej – miejsce rozwoju organizacji”.

  W załączeniu: Regulamin konkursu, Zgłoszenie do konkursu, Karta oceny.

 Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej –miejscem rozwoju organizacji” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Z poważaniem

Dominika Brożewicz

Doradca CAS Węgorzewo

 

 

Opublikowano: 16 września 2020 13:51

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

regulamin_konkursu_2020.doc [1.75 MB]

karta_oceny_2020.doc [1.73 MB]

zgloszenie_do_konkursu_2020.doc [1.75 MB]

Wyświetleń: 58

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl