Co z zadaniami dotyczacymi sportu w okresie COVID-19 ?

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miejskiego  w  Węgorzewie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji zadań w zakresie sportu, w tym kalendarza zawodów szkolnych na rok 2020/2021.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu węgorzewskiego, dyrektor OSIR Mariusz Niedziółka, radni powiatowi pan Andrzej Kalafarski i pan Krystian Paluch oraz szefowie samorządów powiatu węgorzewskiego tj. Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz,  Wicestarosta Mariusz Fatyga Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski, Zastępca Burmistrza Lidia Czerniewicz i Zastępca Wójta Gminy Budry Anna Kowalewska.

Podczas tego spotkania omówiono kilka najważniejszych tematów, głównie w kontekście COVID-19 min.

  • Zasady organizacji sportu szkolnego wg. WM SZS w roku szkolnym 2020/2021.
  • Planowane zadania dot. sportu i rekreacji , na które będą składane oferty  do konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez samorządy powiatu węgorzewskiego.
  • Propozycje realizacji nowych wydarzeń/zawodów/rozgrywek sportowych, w tym roku orazw roku 2021.
  • Realizacja konkursu „Mistrz Sportu 2020”  - czy organizujemy, w jakim zakresie  ( odbywające się zawody : LA, kajaki, szachy, piłka siatkowa i nożna, biegi przełajowe,…..).

Wnioski ze spotkania są następujące:

1. Szkoły wiejskie mają zamiar realizować we własnym, okrojonym zakresie zajęcia sportowe  
w oparciu o posiadaną infrastrukturę bez uczestniczenia w zawodach organizowanych poza ich miejscowościami.

2. W związku z podanym już   przez WM SZS kalendarzem zawodów szkolnych na 2020/2021 zostanie ustalony wykaz zawodów o randze powiatowej, które będą realizowane w roku 2020 i 2021.

3. Organizacje sportowe, które składały wnioski do konkursu ofert ogłaszanych przez samorządy,  
w tym Powiat Węgorzewski mają zamiar aplikować o środki na realizację  imprez sportowych również w 2021 roku, o ile nie zaistnieje taka sytuacja z COVID-19, która im to uniemożliwi.

4. Konkurs „Mistrz Sportu 2020 „ i uroczysta gala mają być organizowane jak co roku z uwagi na to, że obecnie odbywają się zawody rangi wojewódzkiej i krajowej, w których uczestniczą  zawodnicy  
z powiatu węgorzewskiego zajmując czołowe miejsca ( LA, zawody kajakowe, rozgrywki piłki nożnej i siatkowej, biegi, zawody wędkarskie itp.).

W odniesieniu do sportu szkolnego uzgodniono, że uczestnicząca w spotkaniu pani Barbara Dawcewicz- Pełnomocnik ds.  promocji, kontaktów  zagranicznych i sporu prześle do szkół kalendarz zawodów szkolnych na 2020/2021 rok i uzgodni ze szkołami, które zawody i kiedy będą organizowane w roku bieżącym.

Natomiast co do nowych dyscyplin sportowych zwrócono uwagę na możliwość zorganizowania imprez integracyjnych w oparciu o ścieżki rowerowe wytyczone na terenie poszczególnych gmin, w tym trasy rowerowej Green Velo .

Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski stwierdził , że widzi potrzebę poprawienia jakości trasy rowerowej Green Velo, której nawierzchnia jest bardzo słabej jakości. Zainteresowanie turystów jest bardzo duże tą trasą i widac to głównie latem - stwierdził pan Mariusz Niedziółka. 

Pan Krystian Paluch – radny powiatowy, trener LA zgłosił min.  potrzebę rozbudowy zaplecza sportowego o bieżnie, które są niezbędne do prowadzenia treningów i osiągania wysokich wyników sportowych.

 

Opublikowano: 17 września 2020 14:43

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 153

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl