Dzienny raport dotyczący koronowirusa SARS-CoV-2 w powiecie węgorzewskim stan na dzień 18.09.2020 godz. 9:00

 (link otworzy duże zdjęcie)

W chwili obecnej na terenie powiatu nie ma osób zarażona koronawirusem.

 • zakażonych - 0
 • liczba zakażonych w powiecie (łącznie od początku) : 7
 • ozdrowieńcy: 7
 •  liczba poddanych kwarantannie szpitalnej: 0
 • liczba hospitalizowanych: 0
 • liczba osób objętych izolacją w izolatorium: 0
  • liczba osób objętych izolacją domową: 0 w tym:

        -  Miasto i Gmina Węgorzewo – 0

        - Gmina Pozezdrze – 0

        - Gmina Budry - 0

 • liczba objętych kwarantanną  :25 w tym:

        -  Miasto i Gmina Węgorzewo – 0

        - Gmina Pozezdrze – 25

        - Gmina Budry - 0

 • liczba osób pozostających w nadzorze epidemiologicznym: – 34
 • liczba przeprowadzonych do chwili obecnej testów: 663

 

Krzysztof Laskowski 

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starostwa          

 

Opublikowano: 18 września 2020 10:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 292

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl