Przekazanie sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego rodzinom objętym pieczą zastępczą w Powiecie Węgorzewskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Węgorzewski 31 lipca 2020 r. podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim  na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Partnerem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie (jednostka organizacyjna powiatu).

 

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID- 19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego w ramach organizacji zdalnego nauczania.

 

Wartość projektu wynosi 60 650,00 zł w ramach pozyskanych środków zakupiono 12 komputerów wraz z oprogramowaniem, torbą, myszką oraz słuchawkami, 4 telewizory, 2 projektory, 2 ekrany, 6 mikrofonów, oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych oraz środki ochrony osobistej. Zakupy przeprowadzono na podstawie wcześniej sporządzonego zapotrzebowania.

 

W związku z realizacją projektu 22 i 23 września br. w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie odbyło się oficjalne spotkanie z przedstawicielami rodzin objętych pieczą zastępczą dot. podpisania umów oraz przekazania sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Wsparciem objętych zostało 11 rodzin zastępczych z Powiatu Węgorzewskiego.  

 

Udział w spotkaniu wzięła Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie Dariusz Jurkiewicz oraz koordynator powiatowy ds. osób potrzebujących Barbara Dawcewicz.

 

Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz osobiście wręczyła przedstawicielom rodzin sprzęt zakupiony w projektu.

Opublikowano: 23 września 2020 15:17

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 234

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl