Dzienny raport dotyczący koronowirusa SARS-CoV-2 w powiecie węgorzewskim stan na dzień 25.09.2020 godz. 8:00

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W chwili obecnej na terenie powiatu nie ma osób zarażona koronawirusem.

  • zakażonych - 0
  • liczba zakażonych w powiecie (łącznie od początku) : 7
  • ozdrowieńcy: 7
  •  liczba poddanych kwarantannie szpitalnej: 0
  • liczba hospitalizowanych: 0
  • liczba osób objętych izolacją w izolatorium: 0
  • liczba osób objętych izolacją domową: 0 w tym:

          -  Miasto i Gmina Węgorzewo – 0

          - Gmina Pozezdrze – 0

          - Gmina Budry - 0

  • liczba objętych kwarantanną  :3 w tym:

         -  Miasto i Gmina Węgorzewo – 3

         - Gmina Pozezdrze – 0

         - Gmina Budry - 0

  • liczba osób pozostających w nadzorze epidemiologicznym: – 1
  • liczba przeprowadzonych do chwili obecnej testów: 663

 

Krzysztof Laskowski 

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starostwa          

Opublikowano: 25 września 2020 08:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 289

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl