Dzienny raport dotyczący koronowirusa SARS-CoV-2 w powiecie węgorzewskim stan na dzień 14.11.2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

W chwili obecnej na terenie powiatu mamy trzysta trzydzieści dwie  osoby zarażone koronawirusem.

  • zakażonych – 332
  • liczba zakażonych w powiecie (łącznie od początku) : 630
  • zgonów – 7
  • ozdrowieńcy: 291
  •  liczba poddanych kwarantannie szpitalnej: 0
  • liczba hospitalizowanych: 24
  • liczba osób objętych izolacją w izolatorium: 0
  • liczba osób objętych izolacją domową: 308
  • liczba objętych kwarantanną w tym  :542

         -  Miasto i Gmina Węgorzewo – 452

         - Gmina Pozezdrze –55

         - Gmina Budry – 35

  • liczba osób pozostających w nadzorze epidemiologicznym: 15

 

Z pobranych  w dniu 12.11.2020 r.  wymazów od 195 mieszkańców i personelu DPS w Węgorzewie stwierdzono tylko 12 wyników dodatnich .

Ogółem w chwili obecnej w DPS na ogólną liczbę 265 mieszkańców i 170 osób  personelu , jest 74 mieszkańców zarażonych wirusem COVID-SARS-2. Niezdolnych do pracy jest 36 pracowników (wyniki dodatnie, kwarantanny, zwolnienia lekarskie , opieka nad dziećmi).

 

Składamy gorące podziękowania dla całego personelu DPS za trudną i odpowiedzialną pracę w tej ciężkiej sytuacji epidemiologicznej.

 

 Krzysztof Laskowski 

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starostwa          

 

Opublikowano: 14 listopada 2020 11:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 745

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl