Sport: Siatkówka

Letni Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa Ośrodka Wypoczynkowego Piękny Brzeg - 22 lipca 2017

22 lipca 2017
nad jeziorem Święcajty , Węgorzewo, węgorzewski, warmińsko-mazurskie
Boiska do siatkówki plażowej Ośrodka Wypoczynkowego Piękny Brzeg

Zapraszamy na:
- Letni Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa Ośrodka Wypoczynkowego Piękny Brzeg 22 lipca 2017 - (bez opłaty wpisowej, jedna kategoria open - mężczyzni, kobiety, pary mieszane).


Dla pierwszych trzech drużyn przewidziane nagrody rzeczowe:

 I miejsce: - o łącznej wartości 500 zł  + puchary
 II miejsce: - o łącznej wartości 300 zł + statuetki
 III miejsce: - o łącznej wartości 200 zł + statuetki

 Uwaga - maksymalnie udział może wziąć 16 drużyn w turnieju - decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy telefonicznie w godz. 8.00 - 15.00 - 874285234 oraz przez fb ( https://www.facebook.com/events/1349044178465748/?active_tab=discussion ) lub w dniu zawodów od godz. 9.30 - 10.00 (22 lipca 2017)

 
REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY
Ośrodek Wypoczynkowy Piękny Brzeg, Leśna 20, Węgorzewo

IA. WSPÓŁORGANIZATORZY
OSiR Węgorzewo

II. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU
- 22 lipca 2017r., start turnieju o godz. 10.00
- Boiska do siatkówki plażowej Ośrodka Wypoczynkowego Piękny Brzeg

III. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
- Zgłoszenia telefonicznie pod numerem 874285234 oraz przez fb ( https://www.facebook.com/events/1349044178465748/?active_tab=discussion ) lub w dniu zawodów od godz. 9.30 do 10.00.
- Wpisowe – brak opłaty wpisowej
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.
- W turnieju zagra maksymalnie 16 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).

IV. NAGRODY
- Nagrody rzeczowe oraz puchary dla drużyny, która zajmie pierwsze miejsce. Za miejsca 2 i 3 nagrody rzeczowe oraz statuetki.

V. UCZESTNICTWO
- Drużyny składają się z 2 zawodników.
- Uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność.
- Drużyna musi posiadać: kapitana, telefon i adres kontaktowy.
- W przypadku drużyn, w których są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
- Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.
- Przed turniejem nastąpi weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości.
- każdy uczestnik turnieju musi wypełnić oświadczenie o udziale w turnieju, w przypadku osób niepełnoletnich, takie oświadczenie wypełnia opiekun prawny.

VI. PRZEPISY GRY
- W czasie gry obowiązują przepisy PZPS z następującymi wyjątkami:
- System rozgrywek: „brazylijski do 2 przegranych”.
- Mecze rozgrywane są do 1 seta, do 21 punktów (do 2 punktów przewagi). Półfinał i finał do dwóch wygranych setów.
- Zawodnicy zobowiązani są występować w jednolitych strojach (Uwaga! Zakazuje się gry bez kompletnego stroju).
- Mecze turnieju prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora Turnieju.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA
- Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest oraz wpłaceniem kaucji 100 zł.
- W przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania. Protest rozpatruje sędzia główny turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego boiskowego w porozumieniu z organizatorem.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
- Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników.
- Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
- Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę odpowiedzialną za drużynę (kapitan drużyny).
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.
- Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
- Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
- W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
- Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.


http://www.osir.wegorzewo.pl/#!1001596

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl