Sport: Pozostałe dyscypliny indywidualne

Regaty Northman - Cup 2017

2017-09-22 - 2017-09-24
ul. Braci Ejsmontów 4, Węgorzewo, węgorzewski, warmińsko-mazurskie
Wpisowe:
– dla aktywnych forowiczów SailForum, Forum mazury.info.pl, Polish Virtual Sailing Club: 70 zł/osobę
– dla klientów Ahoj Czarter i Northman: 70 zł/sternik, 100 zł/załogant
– dla klientów zewnętrznych: 100 zł/osobę
Wpisowe dla dzieci:
do 2 lat – bezpłatnie
od 3 do 10 lat – 50% zniżki
od 11 lat do 18 lat – 20% zniżki
Ahoj Czarter w Węgorzewie

Największa impreza regatowa na jednym typie jachtów

Miło nam poinformować, że Regaty Northman-Cup, po zeszłorocznej edycji, stały się największą imprezą w Polsce organizowaną na jachtach kabinowych jednego typu oraz  największymi regatami organizowanymi na Mazurach.


 1. Wpisowe:
  – dla aktywnych forowiczów SailForum, Forum mazury.info.pl, Polish Virtual Sailing Club: 70 zł/osobę
  – dla klientów Ahoj Czarter i Northman: 70 zł/sternik, 100 zł/załogant
  – dla klientów zewnętrznych: 100 zł/osobę
  Wpisowe dla dzieci:
  do 2 lat – bezpłatnie
  od 3 do 10 lat – 50% zniżki
  od 11 lat do 18 lat – 20% zniżki

 

 1. Minimalna wysokość wpisowego:
  Maxus 33.1 RS, Maxus 33 – 8 os.
  Maxus 28, Maxus 26 – 6 os.
  Maxus evo 24 – 5 os.
  Maxus 24 – 4 os.
  Maxus 22 – 3 os.

 

 1. Zasady rezerwacji jachtów z floty Ahoj Czarter na Regaty Northman-Cup 2017:

1. Pierwszeństwo rezerwacji jednostek otrzymują klienci Ahoj Czarter oraz stoczni Northman:
a) 13-31.03.2017 – rezerwacje dokonywane przez klientów Ahoj Czarter oraz stoczni Northman
b) od 31.03 do wyczerpana puli jachtów – rezerwacje dokonywane przez wszystkich zainteresowanych.

2. W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem, jednej osobie przysługuje prawo rezerwacji max jednego jachtu.

3. Kwota za czarter jachtu jest zgodna z wartością przedstawioną w cenniku z uwzględnieniem zasad określonych pod cennikiem

 

 

REGULAMIN REGAT

1. Klasy jachtów, wyposażenie, załogi.
a. regaty rozgrywane zostaną w ośmiu klasach (Maxus 22, Maxus evo 24, Maxus 24, Maxus 26, Maxus 28, Maxus 33, Maxus 33.1 RS, klasa sportowa). Ilość członków załogi nie może być większa niż ilość osób określona w dokumentach rejestrowych jachtu.

2. Warunki uczestnictwa.
W regatach mogą uczestniczyć osoby, które:
a. dokonają formalności zgłoszeniowych
b. zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Regat Northman-Cup 2017

3. Zasady ogólne.
a. Podczas procedury startowej obowiązuje nakaz zdjęcia lub ustawienia w pionie silników. Wprowadza się również obowiązek zdjęcia z dziobu kotwicy.
b. Dozwolone jest stosowanie wytyków do foka (w tym bosaków).
c. Sternik w razie rezygnacji z udziału w wyścigu lub chęci wcześniejszego spłynięcia do portu, zobowiązuje się poinformować przedstawiciela Ahoj Czarter o swojej decyzji (+ 48 602 398 208)
d. Każda osoba zgłoszona do regat otrzyma opaskę, uprawniającą do udziału w wydarzeniu. Uczestnik w imieniu swoim i załogi zobowiązuje się do użytkowania opasek zgodnie z ich przeznaczeniem i okazywania ich w razie weryfikacji przedstawicielowi stoczni Northman.
e. Zgłoszone jachty otrzymają numery startowe. Sternik zobowiązuje się do umieszczenia numeru według przekazanej instrukcji Nieoznaczony jacht zostanie niedopuszczony do udziału w regatach.
f. Sternik zobowiązuje się do uczestnictwa w odprawie regatowej
g. Nie przestrzeganie przyjętych umową zasad uczestnictwa w regatach określonych w umowie czarteru oraz w regulaminie, może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w wydarzeniu.
h. Uczestnik regat przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i uszkodzenia spowodowane przez niego w czasie trwania wydarzenia.
i. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji wydarzenia.

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl